Svátky rovnodenností

V době jarní rovnodennosti, což je v Deabartu den nepatřící do žádného měsíce, se slaví svátek, nazývaný Dairmachan, což lze volně přeložit jako Mnohotvárnost. Podzimní rovnodennost, která také nenáleží žádnému měsíci, se nazývá Lialla nag Lódh, Laně u studánky.

Kalendář

Rok v Deabartu má 368 dní Dělí se na 12 měsíců po 30 dnech + 8 dní, které nepatří do žádného měsíce. Pojem týden ani žádný obdobný nepoužívají. Astronomický rok je ve skutečnosti 367,89 dne, takže přestupný rok by se vkládal 1x za 10 let, a 1 den by se ubíral místo přidával, ale v Deabartu princip […]

Míry a váhy

Čtení a psaní je téměř výsadním uměním laghanů a nian. Vzdělanost se shromažďuje v dírnenech, většina znalostí mezi lidem je předávaná ústně, často v podobě říkanek či písniček. Deabartská míle má asi 1,1 km a rovná se vzdálenosti mezi dvěma branami Rícasealu. Jako délková míra se používá loket, který se ale může lehce lišit mezi jednotlivými kmeny, […]