Svátky rovnodenností

V době jarní rovnodennosti, což je v Deabartu den nepatřící do žádného měsíce, se slaví svátek, nazývaný Dairmachan, což lze volně přeložit jako Mnohotvárnost. Podzimní rovnodennost, která také nenáleží žádnému měsíci, se nazývá Lialla nag Lódh, Laně u studánky.

Jarní rovnodennost, Dairmachan, je oslavou mnoha tvarů zvířat a rostlin, která Otec stvořil a dal svým dětem k užívání a které se s jarem vrací k životu. Probíhá jako karneval, svátek masek. V některých oblastech si lidé jen malují obličeje barvami, jinde se vyrábí celé masky, či kostýmy.  Svobodní muži tento den utnou vrbový proutek, vyrýpnou důlek, zašeptají do něj jméno dívky, na kterou si myslí, a zasadí ho. Pokud se ujme, je to znamení, že jejich manželství bude šťastné a budou mít děti. Od tohoto dne je také možné vyhánět dobytek na pastvu. Je zvykem se dobytka dotknout vrbovou větvičkou, když opouští zimní ohrady, aby se mu dobře dařilo.

Podzimní rovnodennost, Lialla nag Lódh, je slavností konci sklizně. Jejím ústředním bodem je velké pití a tanec, písně jsou spíš rozverné. Jméno odkazuje k říji jelenů, začínající krátce po tomto svátku. Pověst říká, že tuto noc se chodí laně napít k posvátným studánkám, aby jim Matka nadělila sílu přenést život přes temné období do dalšího jara. Podle jejich vzoru chodí i dívky a ženy ke studánkám, které v tomto rituálu představují symbol plodnosti. Pijí vodu ze studánky pro zdraví a sílu a neprovdané dívky se mohou pokusit zahlédnout na hladině tvář svého budoucího muže. Od tohoto dne se začíná shánět dobytek z letních pastvin, ale do ohrad se zavírá často až koncem Lovčího měsíce.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *