Míry a váhy

Čtení a psaní je téměř výsadním uměním laghanů a nian. Vzdělanost se shromažďuje v dírnenech, většina znalostí mezi lidem je předávaná ústně, často v podobě říkanek či písniček.

Deabartská míle má asi 1,1 km a rovná se vzdálenosti mezi dvěma branami Rícasealu. Jako délková míra se používá loket, který se ale může lehce lišit mezi jednotlivými kmeny, ale v zásadě se pohybuje od 75 do 85 cm. Uprostřed tržišť bývá zvon či gong, na který se zvoní při důležitých oznámeních, a u něj bývá nějakým způsobem vyznačená délka lokte, používaná na daném tržišti. Loket se vždy dělí na 30 palců, délka palce se tedy s mírnými odchylkami pohybuje podle místa mezi 2,5 cm a 2,8 cm.

Jako jednotky hmotnosti se používá libra (0,6 kg) a kámen (20 liber, 12 kg). Závaží bývají podobně jako u délkových měr k dispozici na tržišti. Pro vážení menších hmotností bývají ještě závaží o hmotnosti půllibry a čtvrtlibry.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *