Královský dvůr

Královský dvůr má své sídlo ve velké síni v Rícasealu. Kolem síně v půlkruhu stojí devět domů, jeden pro každý kmen. V domě sídlí vyslanec kmene ke královskému dvoru, který zajišťuje komunikaci mezi králem a knížetem. Rícaseal a jeho okolí je neutrální území, původně poutní místo. V hradbách města smí otevřeně nosit zbraně pouze královská družina a družiny jednotlivých knížat, ty ale smějí zbraně použít jen na obranu svého knížete či krále. O strážní službu se střídají obyvatelé města a během výkonu služby nosí dřevěnou hůl.

U dvora vždy pobývá jeden laghan a jedna niana (viz Náboženství a magie). Laghan má titul „Nejvyšší soudce“, niana má titul „Nejvyšší ranhojička“. Jde o prestižní místa a Nejvyšší soudce a Nejvyšší ranhojička mají zároveň funkce hlavy církve.

Další osobou u dvora je princ či princezna. Jedná se o svéprávného muže nebo ženu, kterého si vybírá král osobně. Princ má za úkol spravovat zemi v případě, že je král indisponován, a v případě smrti krále svolává novou volbu a spravuje zemi do té doby, než na trůn nastoupí nový král. Na krku nosí stříbrné slunce jako odznak svého postavení.

Princ je zároveň velitelem královské družiny. To je elitní garda válečníků, která střeží krále, ale hlídkuje i na hradbách na Rícasealu a udržuje pořádek ve městě. Tato družina má 27 členů, 3 z každého kmene. Všichni nosí na krku bronzové slunce.