Svatba

V království Deabart existují dva typy manželství, tzv. zelené manželství a pak trvalý svazek. Zákony království také povolují rozvod.

Svatbu je možno uzavírat už od věku patnácti let. Pokud je ale oběma manželům méně než sedmnáct let, musí mít zákonného zástupce, který na ně bude dohlížet (zejména na majetkové poměry), dokud jeden z manželů nedovrší sedmnáct let. Námluvy začínají tím, že rodiče ženicha přijdou za rodiči nevěsty a přinesou jim pohár (v rámci možností co nejzdobnější) a medovinu a žádají o nevěstu. Pokud rodiče nevěsty se svatbou souhlasí, dají rodičům ženicha také pohár a vzájemně si připijí medovinou. Tím počíná tříměsíční lhůta zásnub, kdy oba snoubenci nosí na zápěstí žlutou stuhu. V tomto období je za spolupráce laghana sepsána svatební smlouva, která určuje, jaký majetek s sebou oba novomanželé přinesou do společné domácnosti. Je to také období, kdy mohou promluvit další nápadníci dívky a vyřešit si případné spory se ženichem (od začátku obřadu je to považováno za nevhodné).

Zelené manželství

Obřad se koná u domu, kde budou novomanželé bydlet. Oba snoubence přivádí jejich rodiny. Laghan se postupně ptá rodičů ženicha i nevěsty, kdo koho přivádí, načež jeden z rodičů (obvykle otec) představí oba rodiče a ženicha/nevěstu. Laghan se pak ptá, zda-li souhlasí s tím, že budou další tři měsíce (přesná formulace zní: „dokud nás měsíc třikrát neopustí a třikrát se k nám opět nevrátí“) sdílet jedno obydlí a „žít spolu jako muž a žena, s výjimkou sdílení mileneckého lože“. Pokud toto oba snoubenci potvrdí, sváže jim laghan ruce zelenou stuhou, ale použije uzel, který lze rozvázat jediným zatáhnutím. Po obřadu otcové novomanželů vnesou do domu zamčenou truhlici, ve které jsou složeny dary pro novomanžely. Manžel a manželka dostanou každý jeden klíč, ale zatím truhlu nesmí otevřít.

Obřadem začíná tzv. doba zeleného manželství, trvající 3 měsíce. Po skončení zeleného manželství se mohou manželé bez postihů rozejít. Během této doby se doporučuje sexuální zdrženlivost, je však zřídkakdy dodržována. Pokud je během této zkušební doby počato dítě, očekává se, že na jeho výchově se budou podílet oba. Pokud chtějí nadále zůstat spolu, vstupují do trvalého manželství. Teprve po vstupu do trvalého manželství vstupuje v platnost svatební smlouva.

Trvalé manželství

Obřad se koná zásadně za dorůstajícího měsíce, což má přinést štěstí. Na rozdíl od zeleného manželství se obřad koná u kamene nebo stromu dané vesnice. Manželé přicházejí na místo spolu, ruce svázané stejným uzlem, který se používá při obřadu zeleného manželství. Oba jdou bosí a bez šperků (spony na oblečení se nepočítají), ale mohou mít ve vlasech květiny. Tam už je čeká laghan a otcové obou manželů. Laghan rozváže uzel, poutající jejich ruce a postupně se jich obou zeptá, zda si přejí, aby zavázal jiný uzel. Oba odpoví Ano. Následně každý z nich přijme od svého otce zásnubní pohár, který rodina dostala od rodiny manžela / manželky.

Začíná žena: [jméno, včetně jména otce a matky, místa narození a kmene] prosím tebe, [jméno, včetně jména otce a matky, místa narození a kmene], o doprovod. Má cesta životem je ještě daleká a trnitá. Budeš po ní kráčet se mnou?

Muž: Budu po tvém boku s každým tvým krokem, jako kráčí Otec po boku Matky.

Žena převezme od svého otce zásnubní pohár, který předtím dostali od ženichovy rodiny, naplněný medovinou: Napij se tedy a nechť je slunce, odražené v tomto poháru, svědkem tvé upřímnosti.

Muž se napije a pohár ženě vrátí (ta ho podá zpátky svému otci). Pověra říká, že pokud by svůj slib nemyslel upřímně, při přípitku by se zakuckal. Pokud se skutečně zakucká, může to být důvodem ke zrušení svatby.

Rituál se opakuje s prohozenými rolemi.

Poté se ženich a nevěsta chytí za ruce (manžel pravou ruku – ruka používající zbraň, v manželství ji nepotřebuje, žena levou ruku – pravá se ponechává volná, protože na ní bude nosit dítě) a laghan jim ruce sváže modrou stuhou, tentokrát složitějším uzlem. Pak procházejí celou vesnicí až do svého domu. Až za dveřmi mohou stuhu přetnout. Tehdy mohou odemknout truhlu, kterou dostali od rodičů během zeleného obřadu.

Rozvod

Rozvod po vstupu do trvalého manželství je možný pouze z následujících důvodů: nevěra manželky, neplnění manželských povinností, neplodnost manželství, závažný zločin jednoho z manželů (jestli je zločin závažný, rozhoduje laghan, ale v zásadě se jedná téměř pouze o zradu nebo vraždu soukmenovce). Rozdělení majetku se řeší individuálně podle toho, kolik kdo z manželů do manželství přinesl, proč se rozvádí a komu připadnou děti.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *