Narození a dětství

Jak v Deabartu probíhá začátek lidského života?

S těhotenstvím jsou spojené různé pověry, např. že když bude žena pít hodně mléka, narodí se jí děvče, pokud jí přes cestu přeběhne černá kočka, narodí se chlapec apod. Pověr je mnoho a liší se nejen mezi kmeny, ale i lokálně.

V průběhu porodu smí být v domě přítomné jen a pouze ženy. Nad vstupem do domu se v průběhu porodu a šestinedělí vyvěšuje slaměná panenka, aby zmátla zlé duchy a odvrátila neštěstí. Na začátku porodu se doporučuje omýt čelo matky vodou z jednoho z posvátných pramenů, nebo alespoň vodou požehnanou nianou (viz Náboženství a magie). Jakmile porod proběhne, niana se dítěte dotkne svazečkem bylin a pronese: „Namia, Matka tě posílá na tento svět a Ollach, Otec, tě v něm vítá. Nechť je tvůj čas zde strávený k jejich potěše.“ Po tomto požehnání smí muži zpět do domu. Do dalšího východu slunce ale otec nesmí dát najevo, že ví o tom, že je v domě novorozeně, aby k němu nepřivedl neštěstí. Následuje dvacet jedna dní, kdy otec smí vzít dítě na vědomí, ale mluví o něm jako o telátku nebo jehňátku, aby zmátl zlé duchy. Během této doby matka odpočívá a práci v domě zastávají ženské příbuzné nebo sousedky. Až po skončení této lhůty (tzv. období charagh) vynese matka dítě ven z domu, vejde s ním zpět a řekne: „Pohleď, zde je tvé dítě. Dal jsi mu tvar a já jsem mu vdechla život.“. Otec předstírá překvapení, může i žertovat. Matka se ho dále zeptá, zda přijímá dítě za své. Otec odpovídá, že dítě přijímá, a dává mu jméno.

Oba poté jdou představit dítě náčelníkovi vesnice. Náčelník pak dítě přijímá do kmene a dává mu právo společně se jménem používat přídomek „z lidu [název kmene]“. Pokud jsou rodiče z různých kmenů, dítě patří ke kmeni otce. Pouze ve zvláštních případech (např. když je dcera jedinou dědičkou velkého majetku a otec je nemajetný) se mohou rodiče domluvit, že dítě připadne ke kmeni matky, pak v tomto obřadu přebírá matka roli otce. Náčelník pak dítěti obřadně věnuje přikrývku v barvách kmene (kterou mu samozřejmě předem dodali rodiče a pravděpodobně už odchovala několik předchozích generací).

Neexistuje něco jako nemanželské dítě. Pokud se rodiče rozvedou, laghan (viz Náboženství a magie) přiřkne dítě jednomu z manželů – obvykle otci, jelikož po otci se dědí příslušnost ke kmeni a rodině. Nicméně v případě závažných rozdílů v majetku a jiných zvláštních okolností je možné tento zvyk porušit ve prospěch matky, pokud je lépe schopna dítě zabezpečit. Dětství končí v 15 letech, kdy je povoleno uzavírat sňatek a vlastnit majetek. Nicméně převzít řemeslo jako jediný vlastník dílny a uzavírat smlouvy o majetku nad určitou hodnotu je možné až od 17 let.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *